Công văn 9569/BCT-TCNL

Công văn 9569/BCT-TCNL năm 2016 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9569/BCT-TCNL 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới


 BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9569/BCT-TCNL
V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (UBND các tỉnh)
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện nội dung số 03 “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện” như sau:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và EVN chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 theo Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

2. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch chung của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tính toán dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, thực hiện lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương làm cơ sở huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện nhiệm vụ “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện”

3. EVN thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thông số vận hành lưới điện trung áp trong hệ thống lưới điện phân phối khu vực nông thôn theo quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương, đánh giá tình trạng vận hành của hệ thống, làm cơ sở đề xuất cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn” theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh và EVN nghiên cứu chỉ đạo và triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng đánh giá gửi báo cáo về Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM Trung ương để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo CTMTQGXDNTM;
- Tổng công ty điện lực miền: EVNNPC; EVNCPC; EVNSPC; EVNHCM; EVNHN;
- Cục Công nghiệp địa phương;
- Lưu: VT; TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9569/BCT-TCNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9569/BCT-TCNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9569/BCT-TCNL

Lược đồ Công văn 9569/BCT-TCNL 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9569/BCT-TCNL 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9569/BCT-TCNL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9569/BCT-TCNL 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9569/BCT-TCNL 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

           • 10/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực