Công văn 958/BNN-TCCB

Công văn 958/BNN-TCCB về phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 958/BNN-TCCB phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/BNN-TCCB
V/v: Phối hợp đào tạo SĐH nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011 - 2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 về “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thủy sản”;

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp có hiệu quả trong việc tuyển chọn học viên từ các Viện, Trường trong nước tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, công tác đào tạo sau đại học ở nước ngoài những năm qua có một số bất cập về trình độ ngoại ngữ và các thủ tục hành chính. Để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa, tăng thời lượng các khóa học ngoại ngữ cho học viên trước khi tham gia tuyển chọn cũng như trước khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài.

2. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định công nhận các học viên đạt yêu cầu xét tuyển sau đại học nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, căn cứ kết quả xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định một lần về việc cử học viên đi học để học viên có cơ sở hoàn tất các thủ tục khác để đi học theo quy định. Đồng thời, Quyết định này cũng được gửi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết để theo dõi, tổng hợp và quản lý.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT (biết, th/h);
- Vụ KHCN&MT, Vụ TC, Vụ HTQT (ph/h);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Công văn 958/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu958/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2011
Ngày hiệu lực13/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 958/BNN-TCCB phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 958/BNN-TCCB phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu958/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành13/04/2011
        Ngày hiệu lực13/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 958/BNN-TCCB phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 958/BNN-TCCB phối hợp đào tạo sau đại học nước ngoài theo Chương trình

           • 13/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực