Công văn 959/TCDS-TTTL

Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê, đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ thông trong Hệ thông tin quản lý chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình (MIS) do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/TCDS-TTTL
V/v kiểm kê, đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng CNTT trong  Hệ TTQLCN DS-KHHGĐ (MIS)

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh/thành phố

Thực hiện việc kiểm kê, đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng CNTT trong Hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ (MIS) từ tuyến huyện đến Trung ương và có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ tại cơ quan DS-KHHGĐ các cấp trong giai đoạn 2012-2015, Tổng cục DS-KHHGĐ đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố tổng hợp báo cáo những nội dung sau:

1. Hiện trạng trang thiết bị CNTT tại cơ quan DS-KHHGĐ cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận.

2. Hiện trạng các ứng dụng phần mềm tại cơ quan DS-KHHGĐ cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận.

3. Hiện trạng nhân lực tham gia thực hiện và vận hành Kho dữ liệu điện tử cấp tỉnh/thành phố và huyện/quận.

(Các mẫu biểu tổng hợp gửi kèm).

Báo cáo của các tỉnh, thành phố gửi về Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số để tổng hợp trình lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ trước ngày 22/11/2011 theo địa chỉ: số 12 Ngô Tất Tố, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội; Điện thoại: 04.37331945; Fax: 04.37331951; Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Email: [email protected]. Các tỉnh, thành phố có thể lấy các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn ghi biểu trên website của Tổng cục theo địa chỉ: http://www.gopfp.gov.vn trong mục "Văn bản chỉ đạo điều hành của Tổng cục".

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTTL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 959/TCDS-TTTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu959/TCDS-TTTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu959/TCDS-TTTL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýNguyễn Văn Tân
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 959/TCDS-TTTL kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng công nghệ

              • 15/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực