Công văn 9592/BGTVT-CQLXD

Công văn 9592/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 tồn tại bất cập đề xuất sửa đổi Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9592/BGTVT-CQLXD
V/v đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Vụ: KHĐT, PPP, Tài chính, KCHTGT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 3664/BXD-KTXD ngày 09/9/2021 của Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng gồm:

- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo những tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các Thông tư nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc quản lý hợp đồng xây dựng; gửi báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT) trước ngày 21/9/2021 để tổng hợp, gửi Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9592/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9592/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(16/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 tồn tại bất cập đề xuất sửa đổi Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 tồn tại bất cập đề xuất sửa đổi Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9592/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Duy Lâm
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (16/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 tồn tại bất cập đề xuất sửa đổi Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9592/BGTVT-CQLXD 2021 tồn tại bất cập đề xuất sửa đổi Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng

           • 15/09/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực