Công văn 9598/BKHĐT-TH

Công văn 9598/BKHĐT-TH về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9598/BKHĐT-TH
V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9129/VPCP-KTTH ngày 13/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

2. Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại nêu trên.

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11/2012, đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước tập trung chỉ đạo chuẩn bị và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư1 trước ngày 25 tháng 11 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

____________

1Bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: kienpham@mpi.gov.vn, điện thoại: 080.43099.

Thuộc tính Công văn 9598/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9598/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2012
Ngày hiệu lực20/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9598/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành20/11/2012
        Ngày hiệu lực20/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

             • 20/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực