Công văn 9598/CT-TTHT

Công văn 9598/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9598/CT-TTHT hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9598/CT-TTHT
V/v Hóa đơn điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn
Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM
Mã số thuế: 0304797806

Trả lời văn bản số 2509/CNCL-KTTC ngày 17/9/2015 của Công ty về hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử:

“1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua ...

2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

…”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ công văn số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (bản photo đính kèm);

Trường hợp Công ty có ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh là cung ứng nước sạch, theo trình bày Công ty đang thực hiện chuyển đổi hóa đơn tiền nước từ hình thức hóa đơn giấy sang HĐĐT thì trước khi khởi tạo HĐĐT, Công ty phải ra Quyết định áp dụng HĐĐT (mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) và lập Thông báo phát hành HĐĐT (mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Việc kết chuyển dữ liệu từ phần mềm bán hàng vào phần mềm kế toán định kỳ mỗi tháng để kê khai nộp thuế đề nghị Công ty thực hiện kết chuyển tại thời điểm lập hóa đơn để xác định doanh thu và kê khai thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Về hình thức gửi hóa đơn điện tử cho người mua: Công ty phải thông báo đến cho khách hàng được biết về định dạng HĐĐT và hình thức truyền nhận HĐĐT. Công ty có thể thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng hoặc chuyển toàn bộ HĐĐT lên website của Công ty để khách hàng truy cập, tra cứu, tải và nhận HĐĐT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT
2551_6440907 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9598/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9598/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2015
Ngày hiệu lực23/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9598/CT-TTHT hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9598/CT-TTHT hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9598/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành23/10/2015
        Ngày hiệu lực23/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9598/CT-TTHT hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9598/CT-TTHT hóa đơn điện tử Hồ Chí Minh 2015

           • 23/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực