Công văn 960/STTTT-TTĐT

Công văn 960/STTTT-TTĐT năm 2014 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 960/STTTT-TTĐT 2014 hướng dẫn chi trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/STTTT-TTĐT
Về hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho các trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 1923/UBND-CNN ngày 6 tháng 5 năm 2014 về kinh phí cập nhật thông tin cho các trang thông tin điện tử thành viên HCM CityWeb, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn nội dung chi và định mức chi cho việc cập nhật thông tin của các trang thành viên từ kinh phí hoạt động thường xuyên (phần tự chủ) được UBND thành phố giao hàng năm cho các đơn vị như sau:

1. Căn cứ pháp lý về nội dung chi và định mức chi

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 về nội dung, Điều 26 về chi nhuận bút);

- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (Điều 7 về chi nhuận bút);

- Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Điều 3);

- Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLB-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước (Điều 9);

- Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 3, Điều 4);

- Công văn số 1923/UBND-CNN ngày 6 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kinh phí cập nhật thông tin cho các trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web.

2. Nội dung chi

Các đơn vị sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí tự chủ) hiệu quả, tiết kiệm để:

a) Đảm bảo thông tin chủ yếu quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và đảm bảo thời hạn cung cấp, cập nhật thông tin tại Điều 17 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

Các hình thức cung cấp thông tin chủ yếu gồm:

- Tin tức, sự kiện, trả lời câu hỏi của người dân, tổ chức;

- Bài viết, bài phỏng vấn - tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, bài phỏng vấn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Hình ảnh được đăng kèm tin, bài; Phóng sự ảnh; Video clip.

b) Chi thù lao cho bộ phận kỹ thuật và Ban Biên tập.

3. Mức chi

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mức chi được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 như sau:

Nội dung chi

Mức chi

I. Chi thù lao cung cấp tin, bài

Không quá 3.500.000 đng/tháng

Tin

Từ 50.000 đồng/tin đến 250.000 đồng/tin

Bài viết

Từ 200.000 đồng/bài đến 1.150.000 đồng/bài

Trả lời câu hỏi của người dân, doanh nghiệp

Từ 50.000 đồng/câu trả lời đến 250.000 đồng/câu trả lời

Bài phỏng vn

Từ 200.000 đồng /bài phỏng vấn đến 1.150.000 đồng/bài phỏng vấn

nh

Từ 25.000 đồng/ảnh đến 125.000 đồng/ảnh

Phóng sự ảnh

Từ 200.000 đồng/phóng sự ảnh đến 1.000.000 đồng/phóng sự ảnh

Video clip

Từ 200.000 đồng/ clip đến 1.000.000 đồng/ clip

Dịch xuôi, dịch ngược

Bằng 1/2 giá trị tin, bài tiếng Việt

II. Chi thù lao cho bộ phận kỹ thuật

Không quá 1.000.000 đồng/tháng

III. Chi thù lao Ban Biên tập

Không quá 500.000 đồng/tháng

Ghi chú:

Tin: Tin viết tối thiểu 150 từ.

Bài: Bài viết tối thiểu 750 từ có chủ đề rõ ràng.

Dịch xuôi, dịch ngược: Bài dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác và ngược lại.

Phóng sự ảnh: Loạt ảnh có nội dung, tối thiểu 9 ảnh; Video clip: có chủ đề, nội dung rõ ràng liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, dài tối thiểu 3 phút.

4. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của từng đơn vị (số lượng, chất lượng), thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho các thể loại trong mức chi nhưng phải đảm bảo tổng mức chi cho cả 3 mục (cung cấp thông tin, bộ phận kỹ thuật, Ban Biên tập) từ kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí tự chủ) không vượt quá 5 triệu đồng/tháng.

5. Hằng năm, các đơn vị báo cáo hoạt động của trang thông tin điện tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề chưa rõ liên quan, đề nghị liên hệ với Bộ phận CityWeb (Phòng Thông tin điện tử, điện thoại 3520 2727 - 376) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- PCT UBND TP Lê Mạnh Hà (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN TP và Kho bạc NN quận-huyện;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng: TTĐT (CityWeb), VP, P.KHTH;
- Lưu: VT, TTĐT (TH.110).

GIÁM ĐỐC
Lê Thái Hỷ

 

Thuộc tính Công văn 960/STTTT-TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu960/STTTT-TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2014
Ngày hiệu lực24/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 960/STTTT-TTĐT 2014 hướng dẫn chi trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 960/STTTT-TTĐT 2014 hướng dẫn chi trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu960/STTTT-TTĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thái Hỷ
        Ngày ban hành24/06/2014
        Ngày hiệu lực24/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 960/STTTT-TTĐT 2014 hướng dẫn chi trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 960/STTTT-TTĐT 2014 hướng dẫn chi trang thông tin điện tử thành viên HCM City Web Hồ Chí Minh

            • 24/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực