Công văn 960/TTg-ĐMDN

Công văn số 960/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 960/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  960/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:  Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam tại công văn số 608/HCVN-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2007 về việc chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí và đổi tên thành Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đổi tên Viện hóa học công nghiệp thành Viện hóa học công nghiệp Việt Nam; chuyển thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định đổi tên và phê duyệt Đề án chuyển đổi này theo quy định hiện hành.

2. Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Công nghiệp Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN Website CP, các Vụ: TH, CN, KG, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5). V 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 960/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu960/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 960/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 960/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 960/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu960/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực18/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 960/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 960/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện hóa học công nghiệp hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực