Công văn 9600/NHNN-TCKT

Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9600/NHNN-TCKT 
V/v Bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS);
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Công văn số 303/CV-QTDTW ngày 26/11/2009 v/v xin đăng ký bổ sung tài khoản kế toán Dự án CVN 6014 01F và Dự án ADB 2513;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán QTDCS (ban hành kèm theo Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 của NHNN và các công văn sửa đổi, bổ sung), cụ thể:

I- Bổ sung vào Hệ thống tài khoản QTDCS các tài khoản sau:

1. Bổ sung vào các tài khoản 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 thuộc tài khoản 211- Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21116- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21117- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21126- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21127- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21136- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21137- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21146- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21147- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21156- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21157- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

2. Bổ sung vào các tài khoản 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 thuộc tài khoản 212- Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21216- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21217- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21226- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21227- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21236- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21237- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21246- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21247- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21256- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21257- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

3. Bổ sung vào các tài khoản 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 thuộc tài khoản 213- Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21316- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21317- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21326- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21327- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21336- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21337- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21346- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21347- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21356- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21357- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

4. Bổ sung vào các tài khoản 41511, 41591- Vay Quỹ tín dụng Trung ương thuộc tài khoản 415- Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

415116- Vay từ nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

415117- Vay từ nguồn vốn Dự án ADB 2513

415916- Vay từ nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

415917- Vay từ nguồn vốn Dự án ADB 2513

II- Nội dung hạch toán trên các tài khoản quy định tại phần I Công văn này:

Nội dung hạch toán các tài khoản được bổ sung tại phần I Công văn này được thực hiện theo hướng dẫn nội dung hạch toán các tài khoản tương ứng tại Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 và Công văn số 1459/NHNN-KTTC ngày 18/02/2008 của NHNN.

III- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn này./.

Nơi nhận:
- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố
(để sao gửi và chỉ đạo các QTDNDCS
trên địa bàn thực hiện);
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để báo cáo);
- Cơ quan Thanh tra, Giám sát NH (để phối hợp);
- Quỹ TDND Trung ương (để phối hợp);                
- Lưu VP, TCKT2 (5 bản).

TL/THỐNG ĐỐC
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9600/NHNN-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9600/NHNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực08/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9600/NHNN-TCKT

Lược đồ Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9600/NHNN-TCKT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành08/12/2009
        Ngày hiệu lực08/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán

           • 08/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực