Công văn 961/BHXH-CST

Công văn 961/BHXH-CST năm 2013 hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế trùng năm 2012 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 961/BHXH-CST hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế 2012 Yên Bái


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/BHXH-CST
V/v Hướng dẫn tính tiền thẻ BHYT trùng năm 2012

Yên Bái, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 493/BHXH-CST ngày 30/01/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công văn số 352/UBND-VX ngày 8/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT năm 2011, 2012 cho đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 187/BHXH-CST ngày 01/3/2013 và Công văn số 814/BHXH-CST ngày 08/7/2013 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các phòng chức năng của UBND huyện thực hiện việc kiểm tra, rà soát theo đúng tinh thần của 02 công văn trên.

Tuy nhiên sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm tra của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính đã có công văn số 972/STC-HCSN ngày 02/8/2013 nêu rõ: “…Theo yêu cầu tổng hợp số liệu báo cáo tại công văn số 352/UBND-VX ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái thì báo cáo chưa đầy đủ và chưa chính xác đúng số tiền đóng BHYT tương ứng với thời gian trùng thẻ theo đúng quy định tại công văn số 493/BHXH-CST ngày 30/1/2013 và công văn số 352/UBND-VX ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh Yên Bái…”

Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện) thực hiện một số yêu cầu sau:

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân các huyện rà soát, đối chiếu, xem xét lại việc tính tiền đối với các thẻ trùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của các văn bản hướng dẫn.

1. Đối với số thẻ xác định trùng lắp đã báo giảm trên phụ lục hợp đồng.

Kiểm tra xác định chính xác thời gian trùng thẻ để làm cơ sở tính tiền theo quy định tại mục 2 Công văn 352/UBND-VX ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh, nếu có sai sót thì tính lại theo đúng quy định.

Ví dụ: Căn cứ hợp đồng và danh sách do UBND huyện phê duyệt, cơ quan BHXH huyện đã cấp thẻ BHYT cho ông Nguyễn Văn A, thẻ có giá trị từ 01/01/2012 đến 31/12/2012. Nhưng đến tháng 3/2012, phát hiện ông Nguyễn Văn A bị cấp trùng thẻ, BHXH huyện đã làm thủ tục ký phụ lục hợp đồng báo giảm từ tháng 4/2012 thì thẻ BHYT của ông A được xác định cấp trùng 03 tháng tương ứng với số tiền đóng BHYT 03 tháng.

+ Số thẻ, số tháng trùng, số tiền đã báo giảm trên phụ lục hợp đồng trong năm 2012.

+ Số thẻ, số tháng trùng, số tiền trùng (của năm 2012) đã báo giảm trên phụ lục hợp đồng vào năm 2013.

2. Đối với số thẻ xác định trùng lắp chưa báo giảm trên phụ lục hợp đồng.

Xác định chính xác số thẻ trùng, số tháng trùng, số tiền tương ứng với số tháng trùng trong đó xác định rõ:

+ Số thẻ BHYT xác định trùng lắp đã thu hồi, số tiền tương ứng với số tháng trùng.

+ Số thẻ BHYT xác định trùng lắp chưa thu hồi, số tiền tương ứng với số tháng trùng.

3. BHXH huyện kiểm tra, xác định chính xác số liệu thẻ trùng như đã nêu trên và báo cáo UBND huyện để UBND huyện thống nhất số liệu với Đoàn công tác liên ngành. Giám đốc BHXH huyện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo của UBND huyện với Đoàn công tác liên ngành và Sở Tài chính tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo BHXH tỉnh để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh (thay b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (thay b/c);
- TT.UBND các huyện, thị xã, TP (để p/hợp);
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng: Thu; Kiểm tra; CST; KHTC;
- Lưu: VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 961/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu961/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực08/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 961/BHXH-CST

Lược đồ Công văn 961/BHXH-CST hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế 2012 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 961/BHXH-CST hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế 2012 Yên Bái
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu961/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Tiến Dũng
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực08/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 961/BHXH-CST hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế 2012 Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Công văn 961/BHXH-CST hướng dẫn tính tiền thẻ bảo hiểm y tế 2012 Yên Bái

             • 08/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực