Công văn 962/TCHQ-KTTT

Công văn số 962/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bì Kraft

Nội dung toàn văn Công văn 962/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu bì Kraft


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 962/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Nghệ An

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/HQNA-NV ngày 18/1/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bao bì Kraft của Tờ khai số 27/NSXXK/HQV ngày 04/4/2005 dùng để đóng gói chè xuất khẩu của Công ty Đầu tư phát triển chè Nghệ An. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, khoản 2.2.1, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhập khẩu bao bì Kraft để đóng gói chè xuất khẩu không phải do chu kỳ sản xuất nên không áp dụng được quy định dài hơn 9 tháng; Tuy nhiên, nếu Công ty có khó khăn về tình hình tài chính, mùa vụ, khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu thì yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra thực tế việc sử dụng số hàng đã nhập khẩu tại doanh nghiệp (kiểm tra số hàng đã nhập, xuất, số hàng còn tồn đọng, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích) để xử lý theo quy định tại khoản 1, 2, và 3, mục I, Phần B “Giãn nợ (chậm nộp) thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước” của Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên. Trường hợp vượt thẩm quyền nhưng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 962/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu962/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 962/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu bì Kraft


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 962/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu bì Kraft
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu962/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành10/03/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 962/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu bì Kraft

            Lịch sử hiệu lực Công văn 962/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu bì Kraft

            • 10/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực