Công văn 964/BTP-HĐĐGPL

Công văn 964/BTP-HĐĐGPL năm 2018 hướng dẫn triển khai Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài do Hội đồng đánh giá, phân loại ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 964/BTP-HĐĐGPL 2018 triển khai Hệ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức hành nghề luật sư


BỘ TƯ PHÁP
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ,
PHÂN LOẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/BTP-HĐĐGPL
V/v hướng dẫn triển khai Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: ...................................................................................................

Thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 123), ngày 23/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 110/QĐ-BTP ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hệ tiêu chí). Triển khai Hệ tiêu chí, Hội đồng đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi chung là Hội đồng) đã xây dựng biểu mẫu hồ sơ tham gia đánh giá, phân loại. Để việc đánh giá, phân loại đạt hiệu quả, Hội đồng đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hệ tiêu chí và cách thức nộp hồ sơ tham gia đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (bao gồm đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài), theo đó thực hiện các công việc như sau:

- Đăng tải trên trang thông tin của cơ quan, tổ chức mình Hệ tiêu chí, mẫu hồ sơ tham gia đánh giá, phân loại;

- Tổ chức cuộc họp với các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan để phổ biến về nội dung Hệ tiêu chí, cách truy cập lấy thông tin về mẫu hồ sơ;

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí để đưa tin về Hệ tiêu chí và cách thức triển khai.

b) Giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài đáp ứng yêu cầu mà Hệ tiêu chí đưa ra và có văn bản gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email [email protected] trước ngày 30/4/2018.

(Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Tổ giúp việc của Hội đồng - đồng chí Phương hoặc đồng chí Oanh theo số điện thoại 024.6273.9515).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 964/BTP-HĐĐGPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu964/BTP-HĐĐGPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 964/BTP-HĐĐGPL

Lược đồ Công văn 964/BTP-HĐĐGPL 2018 triển khai Hệ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức hành nghề luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 964/BTP-HĐĐGPL 2018 triển khai Hệ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức hành nghề luật sư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu964/BTP-HĐĐGPL
        Cơ quan ban hànhphân loại, Hội đồng đánh giá
        Người ký***, Đỗ Hoàng Yến
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 964/BTP-HĐĐGPL 2018 triển khai Hệ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức hành nghề luật sư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 964/BTP-HĐĐGPL 2018 triển khai Hệ tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức hành nghề luật sư

           • 23/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực