Công văn 9651/CT-TTHT

Công văn 9651/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9651/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ Hồ Chí Minh 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9651/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gunze (VN)
Đ/chỉ: đường số 10, KCX Tân Thuận, Q. 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300666030

Trả lời văn bản số 08/KT-GVN15 ngày 28/9/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.e Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.”

Căn cứ Khoản 2a Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là Tập đoàn đa quốc gia thì tiêu thức “đơn vị tính” được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn.”

Căn cứ quy định nêu trên, đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trường hợp Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Công ty Formosa) được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì được lập hóa đơn bằng ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Do đó việc Công ty mua hàng hóa của Công ty Formosa và Công ty Formosa đã lập hóa đơn như hóa đơn số 0053193 ngày 04/07/2015 và hóa đơn số 0057551 ngày 19/08/2015 là chưa đúng quy định nêu trên.

Khi lập hóa đơn bán hàng hóa tại cột “Đơn vị tính” Công ty sử dụng một loại đơn vị tính (ví dụ: kg hoặc BL...) cho một loại hàng hóa, không sử dụng và quy đổi theo nhiều đơn vị tính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9651/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9651/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9651/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9651/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9651/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9651/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9651/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng thu ngoại tệ Hồ Chí Minh 2015

            • 26/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực