Công văn 9654/VPCP-KTTH

Công văn 9654/VPCP-KTTH năm 2017 về thanh toán vốn cho Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9654/VPCP-KTTH 2017 thanh toán vốn Dự án nút giao thông Ngã ba Huế Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9654/VPCP-KTTH
V/v thanh toán vốn cho Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ; Giao thông vận tải Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7132/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2017; ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 9906/BTC-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2017, Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5901/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 7 năm 2017 và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 5317/UBND-SGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2017; ý kiến của lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc bổ sung danh mục và nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn trả cho Dự án xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng (Dự án), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải cân đối, đề xuất mức vốn bố trí từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được phân bổ của Bộ để thanh toán cho Dự án từ năm 2017; đồng thời thực hiện việc bổ sung Dự án vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn của Bộ Giao thông vận tải để thanh toán cho Dự án trong năm 2017; rà soát, xác định số vốn còn thiếu để thanh toán cho Dự án trong các năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát các dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí vốn của ngân sách trung ương nhưng chưa được cân đối, bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thanh toán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg các Vụ: TH, TKBT, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3),Hằng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9654/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9654/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2017
Ngày hiệu lực12/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9654/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 9654/VPCP-KTTH 2017 thanh toán vốn Dự án nút giao thông Ngã ba Huế Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9654/VPCP-KTTH 2017 thanh toán vốn Dự án nút giao thông Ngã ba Huế Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9654/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/09/2017
        Ngày hiệu lực12/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9654/VPCP-KTTH 2017 thanh toán vốn Dự án nút giao thông Ngã ba Huế Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9654/VPCP-KTTH 2017 thanh toán vốn Dự án nút giao thông Ngã ba Huế Đà Nẵng

              • 12/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực