Công văn 966/ATTP-TTr

Công văn 966/ATTP-TTr năm 2016 về nhập khẩu, lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 966/ATTP-TTr nhập khẩu lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng 2016


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/ATTP-TTr
V/v nhập khẩu, lưu hành sn phẩm Ensure dạng lỏng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Cục An toàn thực phẩm nhận được Công văn số 893/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tng cục Hải quan về việc xử lý sữa Ensure nhp khẩu, Cc An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, theo đó các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm); phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cu nhập khẩu” đi với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định. Các sản phẩm Ensure dạng lỏng nêu tại Công văn số 893/TCHQ-QSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Hải quan nếu không đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn này sẽ không được nhập khẩu, lưu hành theo quy định của pháp luật.

2. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các tnh, thành phố, Hải quan các ca khẩu nếu phát hiện cơ sở nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm vi phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để các sản phẩm thực phẩm chưa được công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhập khẩu, lưu hành bất hợp pháp.

Cục An toàn thực phẩm trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện các nội dung trên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Công văn số 263/ATTP-TTr ngày 30/01/2015 và Công văn số 2140/ATTP-SP ngày 28/8/2014.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 966/ATTP-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu966/ATTP-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 966/ATTP-TTr nhập khẩu lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 966/ATTP-TTr nhập khẩu lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu966/ATTP-TTr
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýLê Văn Giang
        Ngày ban hành05/02/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 966/ATTP-TTr nhập khẩu lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 966/ATTP-TTr nhập khẩu lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng 2016

           • 05/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực