Công văn 9662/VPCP-KTTH

Công văn 9662/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9662/VPCP-KTTH 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9662/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9736/BTC-TCHQ ngày 21 tháng 7 năm 2017, ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 3022/BTP-PLQT ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 9736/BTC-TCHQ nêu trên về thống nhất cách áp dụng quy định về cửa khẩu nhập tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg và đối với trường hợp hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể, bảo đảm áp dụng thống nhất, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đạt các mục tiêu quản lý đề ra.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung khái niệm cửa khẩu nhập vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: báo cáo Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính Công văn 9662/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9662/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2017
Ngày hiệu lực12/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9662/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 9662/VPCP-KTTH 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9662/VPCP-KTTH 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9662/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/09/2017
        Ngày hiệu lực12/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9662/VPCP-KTTH 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9662/VPCP-KTTH 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

           • 12/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực