Công văn 967/QLCL-CL1

Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/QLCL-CL1
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản (chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ: http:/www.nafiqad.gov.vn).

Thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ định kỳ (hàng tuần) cập nhật và đăng tải lên website của Cục Danh sách các doanh nghiệp có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh (gọi tắt là Danh sách doanh nghiệp bị Nhật Bản cảnh báo). Đồng thời, Cục sẽ thường xuyên cập nhật cho Cơ quan hải quan danh sách nêu trên để phối hợp kiểm soát.

Để triển khai Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh kể từ ngày 12/06/2012:

- Căn cứ vào thông tin về Danh sách doanh nghiệp bị Nhật Bản cảnh báo được đăng tải trên website của Cục, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm với các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cho các lô hàng xuất khẩu vào Nhật Bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1381.

- Các lô hàng của doanh nghiệp sẽ bị áp dụng chế độ kiểm tra chặt và được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 25 Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT và Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL.

2. Doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh trước ngày 12/06/2012 được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt theo quy định tại Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL.

3. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến các nội dung nêu tại mục 1, 2 tới doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản tại địa bàn phụ trách;

- Báo cáo kịp thời về Cục các trường hợp phát hiện vi phạm nêu tại mục 1 kèm theo các bằng chứng, hồ sơ tài liệu cụ thể.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- CQCL Trung bộ, Nam bộ;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp kiểm soát);
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 967/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu967/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2012
Ngày hiệu lực27/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu967/QLCL-CL1
       Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
       Người kýNguyễn Như Tiệp
       Ngày ban hành27/06/2012
       Ngày hiệu lực27/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL

            Lịch sử hiệu lực Công văn 967/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL

            • 27/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực