Công văn 968/TCT-KK

Công văn 968/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 968/TCT-KK khai thuế giá trị gia tăng tập trung


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT tập trung.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 000922 ngày 02/10/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam đề nghị kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tập trung tại Hà Nội. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế tại:

- Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai, nộp thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc.

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Đối với đề nghị được kê khai thuế GTGT tập trung tại Cục Thuế thành phố Hà Nội cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ, chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam được kê khai tập trung thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính ở Hà Nội từ kỳ kê khai thuế tháng 4/2013. Căn cứ để xác định số thuế GTGT nộp cho từng cơ quan thuế địa phương nơi các đơn vị trực thuộc đặt trụ sở theo từng tháng là tỷ lệ phần bổ doanh thu của từng đơn vị trực thuộc trên tổng doanh thu của cả hệ thống theo từng tháng.

Hàng tháng khi kê khai, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Cục Thuế thành phố Hà Nội gồm: tờ khai mẫu 01/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT và các phụ lục đính kèm (nếu có) còn thêm Bảng phân bổ thuế GTGT mẫu 01-6/GTGT. Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đặt trụ sở chính và các địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam lập chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với các khoản thuế, phí khác, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam thực hiện kê khai và nộp theo quy định hiện hành.

2. Thời hạn thống nhất thông tin ghi trên hóa đơn GTGT đầu vào

Thời hạn để các hóa đơn GTGT đầu vào thống nhất ghi theo các thông tin của Hội sở chính (mã số thuế, địa chỉ….) từ kỳ kê khai thuế tháng 4/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT); PC, CST (BTC).
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 968/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu968/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 968/TCT-KK khai thuế giá trị gia tăng tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 968/TCT-KK khai thuế giá trị gia tăng tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu968/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 968/TCT-KK khai thuế giá trị gia tăng tập trung

            Lịch sử hiệu lực Công văn 968/TCT-KK khai thuế giá trị gia tăng tập trung

            • 25/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực