Công văn 9689/BTC-NSNN

Công văn 9689/BTC-NSNN năm 2018 thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9689/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9689/BTC-NSNN
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 26/7/2018, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 952/TTg-CN về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã “Đng ý tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chính sách h trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ như đã thực hiện trong giai đoạn 1 từ năm 2015 trở về trước (các thủ tục phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn này thực hiện theo quy định tại Thông tư s 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của B Tài chính)”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vn Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để phối hợp)
- Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội; (để phối hợp)
- Bộ Xây dựng; (để phối hợp)
- KBNN;
- Các Sở TC, Sở XD, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. B TRƯỞNG
T
HỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9689/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9689/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9689/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 9689/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9689/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9689/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực13/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9689/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9689/BTC-NSNN 2018 chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

           • 13/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực