Công văn 969/BGDĐT-CNTT

Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 969/BGDĐT-CNTT 2020 hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch Covid-19


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BGDĐT-CNTT
V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học;
- Các Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc cung cp thông tin và tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan y tế phục vụ công tác theo dõi, cập nhật sức khỏe người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm (gọi chung là các cơ sở đào tạo) và các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên và khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Tổ chức triển khai các hình thức thích hp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ QG Covid-19 (để b/c);
- Bộ TTTT (để p/h);
- Bộ Y tế (để p/h);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Vụ GDTC;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 969/BGDĐT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu969/BGDĐT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 969/BGDĐT-CNTT

Lược đồ Công văn 969/BGDĐT-CNTT 2020 hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 969/BGDĐT-CNTT 2020 hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu969/BGDĐT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành20/03/2020
        Ngày hiệu lực20/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 969/BGDĐT-CNTT 2020 hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch Covid-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 969/BGDĐT-CNTT 2020 hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng chống dịch Covid-19

              • 20/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực