Chỉ thị 97/CT-BVHTTDL

Chỉ thị 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/CT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

Để thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Chiến lược) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và có hiệu quả những nhiệm vụ sau đây:

1. Trong Quý II năm 2013, các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của Chiến lược; đặc biệt chú trọng quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong Chiến lược.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, các đề án, dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Chiến lược giai đoạn đến năm 2016, giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2030 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của đơn vị.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Uỷ ban Olympic Việt Nam và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau đây:

a) Phát triển bóng đá phong trào: Xây dựng, triển khai dự án phát triển bóng đá học đường, bóng đá Futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá đường phố, bóng đá cơ sở ở phường, xã, làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức đoàn thể;

b) Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng đá, hình thành hệ thống tổ chức, đào tạo vận động viên bóng đá tại các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp;

c) Nâng cao chất lượng và thành tích của các đội tuyển bóng đá quốc gia;

d) Phát triển bóng đá chuyên nghiệp; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp;

đ) Phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động bóng đá;

e) Phát triển nguồn nhân lực quản lý, điều hành bóng đá;

g) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong quản lý, huấn luyện bóng đá;

h) Đổi mới cơ chế và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hoạt động bóng đá;

i) Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế về bóng đá.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị cụ thể để triển khai Chiến lược; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thể dục, thể thao 5 năm và hàng năm phù hợp với “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

6. Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược báo cáo Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2016, kế hoạch tổ chức tổng kết vào năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- UBND và Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Uỷ ban Olympic Việt Nam và các LĐ, HHTTQG;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCTDTT (02), NHM (180).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/CT-BVHTTDL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu97/CT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2013
Ngày hiệu lực13/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/CT-BVHTTDL

Lược đồ Công văn 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu97/CT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành13/05/2013
        Ngày hiệu lực13/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 97/CT-BVHTTDL tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

             • 13/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực