Công văn 97/CV-BTDKT

Công văn 97/CV-BTDKT về thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày do Ban Thi đua – Khen thưởng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 97/CV-BTĐKT thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/CV-BTDKT
V/v thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Từ năm 1997 đến nay, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ 13 đợt, với trên 5.000 trường hợp được tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Để giải quyết dứt điểm việc khen thưởng nói trên, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ đợt 14, là đợt cuối cùng xét và đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với cán bộ và nhân dân thuộc thành phố Đà Nẵng.

Với tinh thần trên, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị UBND các quận, huyện:

1. Thông báo rộng rãi cho cán bộ và nhân dân của địa phương là đối tượng hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa làm khen thưởng để biết và kê khai hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Có kế hoạch rà soát để tránh bỏ sót trường hợp đủ điều kiện được khen thưởng. Đồng thời, tránh khen thưởng trùng lắp (đã được khen thưởng nhưng vẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng).

3. Tiếp tục xét và lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố) đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thời gian gửi hồ sơ về Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng trước ngày 31 tháng 7 năm 2007.

Sau ngày 31 tháng 7 năm 2007 kết thúc việc đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với cán bộ và nhân dân thuộc thành phố Đà Nẵng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND TP (để b/c);
- Hội Tù yêu nước TP DN;
- Lưu: BTDKT.

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Kim Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 97/CV-BTDKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu97/CV-BTDKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 97/CV-BTDKT

Lược đồ Công văn 97/CV-BTĐKT thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 97/CV-BTĐKT thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu97/CV-BTDKT
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Kim Dũng
        Ngày ban hành10/07/2007
        Ngày hiệu lực10/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 97/CV-BTĐKT thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 97/CV-BTĐKT thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương

              • 10/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực