Công văn 97/TANDTC-HVTA

Công văn 97/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 97/TANDTC-HVTA 2019 công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TANDTC-HVTA
V/v: Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Tòa án luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị, góp phần thiết thực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời kỳ mới.

Để công tác tuyển sinh năm 2019 được thực hiện kịp thời, thống nhất, có chất lượng, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 (Riêng Học viện Tòa án sẽ tổ chức công tác sơ tuyển theo nội dung được quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2019) như sau:

1. Thông báo việc sơ tuyển

Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi Thông báo sơ tuyển của Học viện Tòa án đến Tòa án nhân dân cấp huyện (Thông báo được gửi kèm hướng dẫn sơ tuyển và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án: hocvientoaan.edu.vn); chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện chuyển Thông báo sơ tuyển đến các cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn và đề nghị các cơ sở này niêm yết Thông báo sơ tuyển tại bảng tin trước ngày nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển.

2. Thành lập Ban sơ tuyển

Để triển khai công tác sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban sơ tuyển do đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực.

3. Nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 20/4/2019.

3.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tòa án nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện đó.

3.3. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển bao gồm:

(1) Đơn đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án (Mẫu 01);

(2) Lý lịch tự khai có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú - được khai trong năm 2019 (Mẫu 02);

(3) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp - được cấp trong năm 2019 (theo mẫu của cơ sở y tế);

(4) Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

Lưu ý:

- Thí sinh nộp đủ hồ sơ đăng ký theo quy định thì Tòa án nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy hẹn sơ tuyển cho thí sinh. Giấy hẹn phải ghi rõ thời gian và địa điểm sơ tuyển;

- Mẫu hồ sơ sơ tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án, địa chỉ: hocvientoaan.edu.vn).

4. Tổ chức sơ tuyển

Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh kèm theo toàn bộ Hồ sơ đăng ký sơ tuyển để Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sơ tuyển.

4.1. Thời gian sơ tuyn

Việc sơ tuyển được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/4/2019 đến trước ngày 05/5/2019. Thời gian cụ thể do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4.2. Địa điểm sơ tuyển

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để bố trí địa điểm sơ tuyển (có thể bố trí tại 01 địa điểm hay nhiều địa điểm theo cụm khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia sơ tuyển).

5. Lệ phí sơ tuyển

Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)/Thí sinh.

Lệ phí sơ tuyển do Tòa án cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển giữ để chi trả cho công tác tổ chức sơ tuyển.

6. Nội dung sơ tuyển

6.1. Khi thực hiện việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện các nội dung sau:

a. Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển và bản thân thí sinh đối chiếu với các điều kiện tham gia xét tuyển được quy định tại tiểu mục 6.2 hướng dẫn này (Trừ quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tại điểm c sẽ do thí sinh tự thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin mình kê khai).

b. Ghi kết quả sơ tuyển vào Phiếu sơ tuyển.

6.2. Điều kiện tham gia xét tuyển vào Học viện Tòa án khi sơ tuyển:

a. Về độ tuổi (tính đến ngày 20/4/2019): Thí sinh dự tuyển không quá 22 tuổi.

b. Về tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức

Là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ các vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực giao thông).

c. Về tiêu chuẩn sức khỏe

Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chiều cao, cân nặng: + Nam: Cao từ 1,60m, cân nặng từ 48kg đến 80 kg.

+ Nữ: Cao từ 1,55m, cân nặng từ 45kg đến 60kg.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

d. Nguyện vọng xét tuyển

Học viện Tòa án chxét tuyển những thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện Tòa án.

7. Cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh

7.1. Phiếu sơ tuyển được lập thành 02 bản (có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển và đóng dấu của Tòa án nhân dân tỉnh đã sơ tuyển): 01 bản cấp cho thí sinh, 01 bản lưu tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã sơ tuyển.

Thí sinh nhận phiếu có kết quả sơ tuyển “đạt” phải nộp ngay Phiếu sơ tuyển về Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án. Thời gian nộp trước ngày 15/5/2019.

7.2. Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ tuyển có trách nhiệm gửi Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển, Danh sách thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và Danh sách thí sinh không đạt sơ tuyển (gồm cả bản mềm) kèm theo bản sao (có đóng dấu Tòa án) hồ sơ sơ tuyển của các thí sinh về địa chỉ: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án, đường 282 xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội; email: [email protected] trước ngày 15/5/2019.

Lưu ý: Khi gửi file các danh sách sơ tuyển qua email về Học viện, người gửi cần ghi rõ, đầy đủ “tên Tòa án nơi sơ tuyển” vào phần “chủ đề” trên email.

8. Công tác kiểm tra, hậu kiểm và trách nhiệm của Chánh án cấp tỉnh đối với công tác sơ tuyển

8.1. Học viện Tòa án chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao thành lập các Đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

8.2. Học viện Tòa án sẽ thực hiện công tác hậu kiểm đối với các thí sinh trúng tuyển vào Học viện Tòa án. Nếu có thí sinh đạt sơ tuyển nhưng qua công tác hậu kiểm phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đề án tuyển sinh năm 2019 thì không được công nhận trúng tuyển vào học tại Học viện Tòa án. Trong trường hợp này, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi sơ tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trước thí sinh và trước pháp luật về kết quả sơ tuyển (trừ trường hợp thí sinh không đạt do không đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe sẽ do thí sinh tự chịu trách nhiệm).

9. Một số lưu ý trong công tác sơ tuyển

Khi tiến hành sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần lưu ý:

9.1. Tòa án các cấp trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bảo tất cả các thí sinh có nguyện vọng sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 được tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển theo quy định (Không được từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển của thí sinh vì bất kỳ lý do nào).

9.2. Kiểm tra, đối chiếu các thông tin của thí sinh đảm bảo tính chính xác và thống nhất; Cán bộ sơ tuyển phải tự mình điền các thông tin của thí sinh vào Phiếu sơ tuyển;

9.3. Nhắc nhở thí sinh: “Bên cạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Học viện Tòa án, thí sinh còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

9.4. Các thông tin về thí sinh (như: Họ và tên; Ngày/tháng/năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân ...vv) trong hồ sơ sơ tuyển với các thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đầy đủ, thống nhất với nhau (Một thí sinh chỉ được sử dụng thống nhất 01 chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân);

9.5. Cán bộ sơ tuyển truy cập vào trang thông tin điện tử của Học viện Tòa án theo địa chỉ: hocvientoaan.edu.vn, mục “Tuyển sinh đại học” để tải các mẫu: Đơn đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án, Lý lịch tự khai, Phiếu sơ tuyển, Báo cáo kết quả sơ tuyển (gồm danh sách thí sinh tham gia sơ tuyển, danh sách thí sinh đạt sơ tuyển và danh sách thí sinh không đạt sơ tuyển)...

9.6. Yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật nhập dữ liệu vào các biểu mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển: Tất cả các cột dữ liệu là “chữ số” phải đặt định dạng kiểu “text”; đối với cột ngày, tháng, năm sinh thì yêu cầu “ngày”, “tháng” phải đủ 2 chữ số, “năm” ghi đủ 4 chữ số và đánh “/” giữa ngày, tháng, năm (ví dụ: 02/08/1999).

9.7. Nhắc nhở thí sinh: thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi có hộ khẩu thường trú thì không được tham gia sơ tuyển tại Học viện Tòa án.

Trên đây là hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án phục vụ công tác tuyển sinh năm 2019. Giám đốc Học viện Tòa án; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với TS. Lê Hữu Du (ĐT: 0988.088.918), Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Tòa án để được giải đáp cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi (để thực hiện);
- Đ/c Nguyễn Hòa Bình,
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để thực hiện);
- Học viện Tòa án (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT&KT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
TS. Nguyễn Trí Tuệ

 

Thuộc tính Công văn 97/TANDTC-HVTA

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu97/TANDTC-HVTA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(13/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 97/TANDTC-HVTA 2019 công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 97/TANDTC-HVTA 2019 công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu97/TANDTC-HVTA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Trí Tuệ
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (13/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 97/TANDTC-HVTA 2019 công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 97/TANDTC-HVTA 2019 công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án

              • 07/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực