Công văn 970/TCT-KK

Công văn 970/TCT-KK về kê khai thuế đối với chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 970/TCT-KK kê khai thuế chi nhánh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/TCT-KK
V/v kê khai thuế đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Kim Ngư
- Cục thuế thành phố Cần Thơ
- Cục thuế tỉnh Hậu Giang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/CVKN/2011 ngày 5/11/2011 và công văn số 34A/CVKN/2011 ngày 21/1/2012 của Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư và công văn số 58/CV-CCT của Chi cục Thuế quận Thốt Nốt về báo cáo tình hình hoạt động kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư đề nghị hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với chi nhánh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Trường hợp cơ sở sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT người nộp thuế đã nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính”.

Tại Điểm 1 và 2 Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.

2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư (trụ sở chính đặt tại tỉnh Hậu Giang) có chi nhánh đóng trên địa bàn Quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ nhưng không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT người nộp thuế đã nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại thành phố Cần Thơ được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT)
- Lưu: VT, KK

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 970/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu970/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực20/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 970/TCT-KK kê khai thuế chi nhánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 970/TCT-KK kê khai thuế chi nhánh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu970/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Quốc Thái
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực20/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 970/TCT-KK kê khai thuế chi nhánh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 970/TCT-KK kê khai thuế chi nhánh

           • 20/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực