Công văn 9708/VPCP-NN

Công văn 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9708/VPCP-NN
V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề ngh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4025/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2019 và số 6881/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan xác định tên gọi, chuẩn bị nội dung cụ thể, phù hp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- C
ác Bộ: TC, TNMT, NN&PTNT, XD, KHCN, CT, GTVT, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, các Vụ: KGVX, KTTH, CN, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).
Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9708/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9708/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(04/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9708/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9708/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực25/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (04/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9708/VPCP-NN 2019 báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

              • 25/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực