Công văn 974/LĐTBXH-KHTC

Công văn 974/LĐTBXH-KHTC kế hoạch và dự toán thực hiện Dự án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/LĐTBXH-KHTC
V/v kế hoch và d toán thc hin D ánTăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Các Trường Đại học, Cao đng trực thuộc Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17/03/2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Dự án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thng giáo dục quốc dân”), Bộ yêu cầu các Trường:

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm theo), các Trường nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và dự toán thực hiện Dự án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” năm 2016 của Trường.

Báo cáo của các Trường gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/03/2016 để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị các Trường gửi bản mềm báo cáo về địa chỉ email: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để p/h);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 974/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu974/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 974/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu974/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016

             • 28/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực