Công văn 9740/BTC-QLCS

Công văn 9740 /BTC-QLCS về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng của Cục Quản lý công sản

Nội dung toàn văn Công văn 9740/BTC-QLCS miễn giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9740/BTC-QLCS
V/v: miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thuỷ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) nhận được đơn thư đề ngày 22/6/2007 của Bà Nguyễn Thị Thủy kiến nghị về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ; Về vấn đề này, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì: “việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng”.

Việc quy định đổi tượng người có công với cách mạng được cải thiện nhà ở, mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng này được quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng thì một số nội dung của Quyết định số 118/TTg ngày 27/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp. Về việc này, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/3/1996 nêu trên cho phù hợp với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Do vậy, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trả lời để Bà được biết và đề nghị Bà liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC; TCT;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Phạm Đình Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9740/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9740/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9740/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 9740/BTC-QLCS miễn giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9740/BTC-QLCS miễn giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9740/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý công sản
        Người kýPhạm Đình Cường
        Ngày ban hành23/07/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9740/BTC-QLCS miễn giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9740/BTC-QLCS miễn giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

           • 23/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực