Công văn 9747/VPCP-CN

Công văn 9747/VPCP-CN năm 2019 về rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9747/VPCP-CN 2019 cấp văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9747/VPCP-CN
V/v rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng ch, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua có tình trạng một số tổ chức, cá nhân đăng tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp, trao đổi, mua bán các loại văn bng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ (ngoại ngữ, tin học, giấy khám sức khỏe...) và trao đổi, làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp. Đây là các hoạt động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Đ xóa bỏ các hoạt động nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, chn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ nêu trên (kể cả đối với hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các Phó Ch
nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, NC, KGVX, KTTH, V.I;
- Lưu: VT, CN (2)
cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9747/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9747/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2019
Ngày hiệu lực26/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9747/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 9747/VPCP-CN 2019 cấp văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9747/VPCP-CN 2019 cấp văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9747/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/10/2019
        Ngày hiệu lực26/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9747/VPCP-CN 2019 cấp văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9747/VPCP-CN 2019 cấp văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

              • 26/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực