Công văn 975/VPCP-KTN

Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2014 2018


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/VPCP-KTN
V/v Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 154/TTr-BNN-TY ngày 17 tháng 01 năm 2014 và số 381/BC-BNN-TY ngày 08 tháng 02 năm 2014; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5817/BKHĐT-KTNN ngày 13 tháng 8 năm 2013, của Bộ Tài chính tại văn bản số 12495/BTC-HCSN ngày 18 tháng 9 năm 2013 về Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018 để chủ động và tăng hiệu quả của công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, hướng dẫn mục tiêu thanh toán dịch cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam từ sau năm 2018. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ tình hình dịch bệnh, kinh phí từ các chương trình, các dự án liên quan để bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch, phù hợp với các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả phòng chống dịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTTH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 975/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu975/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2014 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2014 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu975/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2014 2018

              Lịch sử hiệu lực Công văn 975/VPCP-KTN năm 2014 Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm 2014 2018

              • 14/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực