Công văn 976/TCT-CS

Công văn 976/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 976/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 5103/CT-TTHT ngày 9/12/2011 của Cục thuế Tỉnh Kon Tum về việc ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 14 Điều 4 Chương I Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“14. Người đại diện theo ủy quyền là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty theo quy định của Luật này”.

- Tại khoản 2 Điều 116 Chương IV Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về công ty cổ phần:

“Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty khác”.

- Tại khoản d Điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần có cá nhân vừa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần vừa làm giám đốc công ty TNHH khác thì Công ty cổ phần thành lập mới từ dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN. Trường hợp Công ty đã khắc phục lỗi vi phạm khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và tiếp tục hoạt động (Công ty thay đổi lại người đại diện theo pháp luật) nên phải thay đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh. Do đó Công ty không hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo quy định tại khoản d điểm 2.2 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 976/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu976/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực20/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 976/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 976/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu976/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực20/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 976/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 976/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 20/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực