Công văn 9767/VPCP-KGVX

Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9767/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13581/BTC-TCDT ngày 10 tháng 10 năm 2013 về việc triển khai cấp hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh theo đúng đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ kết quả rà soát, phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quyết định xuất gạo dự trữ cho các địa phương trong năm học và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định;

3. Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Để phù hợp, đồng bộ với các chính sách quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan: TP, KHĐT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: PL, KTTH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9767/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9767/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9767/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Quyết định 36/2013/QĐ-TTg

           • 18/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực