Công văn 977/TTg-QHQT

Công văn 977/TTg - QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ chất HCFC của Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 977/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 977/TTg - QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3593/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 6 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3956/NHNN-HTQT ngày 20 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 6778/BTC-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Dự án là 46.400 USD.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan và WB hoàn thiện văn kiện, thẩm định, phê duyệt Dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án với WB./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 977/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu977/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2011
Ngày hiệu lực22/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 977/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 977/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 977/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu977/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành22/06/2011
        Ngày hiệu lực22/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 977/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 977/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án

              • 22/06/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực