Công văn 9771/VPCP-NN

Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9771/VPCP-NN 2019 thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9771/VPCP-NN
V/v thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 9964/BTC-QLCS ngày 26 tháng 8 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 3842/BTP-PLDSKT ngày 03 tháng 10 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5055/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 10 năm 2019) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 4811/EVN-TCKT ngày 11 tháng 9 năm 2019) về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phương án, lộ trình phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12696/VPCP-NN ngày 29 tháng 12 năm 2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, TNMT, CT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn
Cao Lục, các Vụ: CN, KTTH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9771/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9771/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(31/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9771/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 9771/VPCP-NN 2019 thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9771/VPCP-NN 2019 thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9771/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (31/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9771/VPCP-NN 2019 thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9771/VPCP-NN 2019 thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện

              • 28/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực