Công văn 979/TĐC-HCHQ

Công văn 979/TĐC-HCHQ giám định hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 979/TĐC-HCHQ năm 2013 về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/TĐC-HCHQ
V/v giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 3519/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2013 của Quý Tổng cục đề nghị có ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thương mại thì chỉ các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định (Điều 256). Đồng thời, Luật Thương mại cũng quy định điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Điều 257 và Điều 259).

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chính phủ giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại.

Do đó, để biết chi tiết về các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, đề nghị Quý Tổng cục liên hệ với Bộ Công Thương.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Tổng cục biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 979/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu979/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 979/TĐC-HCHQ năm 2013 về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 979/TĐC-HCHQ năm 2013 về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu979/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành04/07/2013
        Ngày hiệu lực04/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 979/TĐC-HCHQ năm 2013 về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 979/TĐC-HCHQ năm 2013 về giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

           • 04/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực