Công văn 9794/CT-TTHT

Công văn 9794/CT-TTHT về chiết khấu thương mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9794/CT-TTHT chiết khấu thương mại


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9794/CT-TTHT
V/v: Chiết khấu thương mại

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Kolbeco Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1808, Lầu 18, Tòa nhà Sunwah.
115 Nguyễn Huệ ,Q.1
Mã số thuế : 0310927919

 

Trả lời văn thư số 09/2012/CV-KOBE ngày 05/11/2012 của Công ty về chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 22 Điều 7 Mục I chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

“ Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hang hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá , chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hang hóa , dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, mua thép chỉ một lần được người bán chiết khấu thương mại thì khi lập hóa đơn GTGT giá bán thép ghi trên hóa đơn có thể ghi là giá bán đã giảm trừ chiết khấu, trường hợp người bán muốn ghi giá bán thép (chưa trừ chiết khấu) và ghi riêng một dòng số tiền chiết khấu thương mại trên hóa đơn thì không được ghi âm, dòng cộng tiền hàng là giá bán đã trừ chiết khấu thương mại để tính thuế GTGT.

Về việc người bán hàng hóa cho Công ty có chiết khấu thương mại đề nghị được xuất 2 hóa đơn, một hóa đơn cho giá trị hàng hóa, một hóa đơn cho khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ là không đúng theo quy định.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng, Công ty không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng lần trước được chiết khấu.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty ghi âm vào bảng kê đầu vào mẫu 01-2/GTGT của tháng nhận hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Phòng Kiểm Tra số 2
- Vụ chính sách
-Web-Cục thuế
- Lưu: HC, TTHT.
2766-298550/12 Trung

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9794/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9794/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực14/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9794/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 9794/CT-TTHT chiết khấu thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9794/CT-TTHT chiết khấu thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9794/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực14/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9794/CT-TTHT chiết khấu thương mại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9794/CT-TTHT chiết khấu thương mại

            • 14/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực