Công văn 9807/VPCP-QHQT

Công văn 9807/VPCP-QHQT về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg của Văn phòng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 9807/VPCP-QHQT ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9807/VPCP-QHQT
V/v ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 4080/BNG-TTr-TCQT ngày 06 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 (thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài); ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số 7675/BTP-PLQT ngày 20 tháng 9 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo hướng thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg nêu trên.

2. Giao Bộ Nội vụ thẩm định Đề án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Uỷ ban Công tác về các TCPCPNN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TH, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9807/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9807/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9807/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 9807/VPCP-QHQT ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9807/VPCP-QHQT ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9807/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9807/VPCP-QHQT ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9807/VPCP-QHQT ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg

             • 30/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực