Công văn 9808/VPCP-ĐMDN

Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9808/VPCP-ĐMDN
V/v xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16392/BTC-TCDN ngày 11 tháng 11 năm 2014) về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đối với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2013: Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là chủ sở hữu) căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lập và gửi cho chủ sở hữu để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp (đối với trường hợp chưa có quyết định giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp).

- Đối với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2014: Chủ sở hữu ban hành quyết định giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp và gửi cơ quan quản lý tài chính cùng cấp để làm cơ sở đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

- Từ năm 2015: việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp hàng năm, chủ sở hữu thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9808/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9808/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9808/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành08/12/2014
        Ngày hiệu lực08/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9808/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước

             • 08/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực