Công văn 981/TTg-ĐMDN

Công văn 981/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 và công văn số 1320/UBND-TH ngày 05 tháng 5 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 7293/BTC-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn s 5631/BGTVT-QLDN ngày 20 tháng 5 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 8 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty c phần, giai đoạn 2016-2020:

- Trung tâm Đăng kim cơ gii thủy bộ;

- Ban Quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La;

- Trung tâm Phát hành sách và vật tư văn hóa;

- Trung tâm Quy hoạch và thiết kế kỹ thuật nông, lâm nghiệp;

- Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường;

- Nhà khách y ban nhân dân tỉnh Sơn La;

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

2. Cơ quan đại diện ch sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần: y ban nhân dân tỉnh Sơn La.

3. y quyền Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập này, quyết định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ cổ phn và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, LĐ-TB&XH, V
ăn hóa TT&DL, NN&PTNT, Tài nguyên & Môi trường;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 981/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu981/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2016
Ngày hiệu lực07/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu981/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành07/06/2016
        Ngày hiệu lực07/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 981/TTg-ĐMDN danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban tỉnh Sơn La 2016

              • 07/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực