Công văn 9810/VPCP-KSTT

Công văn 9810/VPCP-KSTT năm 2019 về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9810/VPCP-KSTT
V/v Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ s dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-BTTTT ngày 30 tháng 9 năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Rà soát, xác định các mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh chồng chéo với các Đề án, nhiệm vụ đã, đang được giao thực hiện.

2. Tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan (còn chưa có văn bản góp ý về đề án), tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến đã đóng góp, hoàn thiện Đán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT(2). VTA.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9810/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9810/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(02/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9810/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9810/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (02/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên công nghệ thông tin

              • 29/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực