Công văn 9818/VPCP-CN

Công văn 9818/VPCP-CN năm 2019 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9818/VPCP-CN
V/v xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp;
- y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6799/BGTVT-TC ngày 23 tháng 7 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 11482/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3133/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 8 năm 2019), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1216/UBQLV-CNHT ngày 26 tháng 8 năm 2019) về vướng mắc trong xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 có hiệu lực đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9818/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9818/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9818/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9818/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích

             • 29/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực