Công văn 982/BXD-PC

Công văn số 982/BXD-PC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/ NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 982/BXD-PC triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và QĐ 29/2007/QĐ-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 982 /BXD-PC
Về việc triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản quy định “ Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức việc cấp, thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản, quy định cơ quan cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản” Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản quy định “ Sở Xây dựng là cơ quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại địa phương”. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số doanh nghiệp và Sở Xây dựng đến nay còn nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức triển khai và phân công cơ quan thực hiện các quy định trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo đúng các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay việc xét và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản theo các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 982/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu982/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 982/BXD-PC

Lược đồ Công văn 982/BXD-PC triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và QĐ 29/2007/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 982/BXD-PC triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và QĐ 29/2007/QĐ-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu982/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 982/BXD-PC triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và QĐ 29/2007/QĐ-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 982/BXD-PC triển khai thực hiện NĐ 153/2007/ NĐ-CP và QĐ 29/2007/QĐ-BXD

           • 26/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực