Công văn 983/TCT-KK

Công văn 983/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 983/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 340/CT-KK ngày 18/02/2020 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH VMV Châu Á. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội giải thích về dự án đầu tư mới;

- Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Căn cứ tiết a Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 13/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH VMV Châu Á (MST 5800967490) có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng, có dự án đầu tư mới tại tỉnh Lâm Đồng, nếu đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới của Luật đầu tư thì được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT theo trường hợp hoàn đầu tư quy định tại điểm 3a, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xem xét thực tế dự án đầu tư và tình hình hoạt động của Công ty TNHH VMV Châu Á để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thuộc tính Công văn 983/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu983/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(14/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 983/TCT-KK

Lược đồ Công văn 983/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 983/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu983/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (14/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 983/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 983/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực