Công văn 983/UBND-XDCB

Công văn 983/UBND-XDCB năm 2014 xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 983/UBND-XDCB 2014 xác định tiền lương nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 983/UBND-XDCB
V/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Quảng Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Công văn số 907/BXD-KTXD ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, UBND tỉnh hướng dẫn việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn như sau:

- Về việc xác định tiền lương nhân công: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 438/UBND-XDCB ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Trong thời gian Chính phủ và Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể về mức lương đầu vào cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng làm cơ sở xác định đơn giá, lập dự toán xây dựng công trình, cho phép tạm thời áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để xác định chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình (phương tính toán được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (để báo cáo)
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 983/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu983/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 983/UBND-XDCB

Lược đồ Công văn 983/UBND-XDCB 2014 xác định tiền lương nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 983/UBND-XDCB 2014 xác định tiền lương nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu983/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 983/UBND-XDCB 2014 xác định tiền lương nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 983/UBND-XDCB 2014 xác định tiền lương nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng Quảng Bình

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực