Công văn 984/TTCP-C.IV

Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá thực hiện khen thưởng trong tố cáo tham nhũng


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TTCP-C.IV
V/v đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể Chính trị - xã hội.

 

Ngày 09/4/2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 (Văn bản số 06-CTr/BCĐTW), trong đó có nội dung chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung quy định về khen thưởng người có thành tích trong PCTN. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng thể chế năm 2013 trong đó có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Để triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch nêu trên, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; rà soát, kiến nghị các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành; tổng hợp kết quả gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/6/2013 (có đề cương hướng dẫn tổng hợp kết quả gửi kèm).

Đây là nhiệm vụ quan trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo thực hiện. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương Đảng;
- Trung tâm Thông tin (để đưa lên Cổng TTĐT của TTCP);
- Lưu: VP, C.IV.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG TỐ CÁO, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG
(Kèm theo Văn bản số 984/TTCP-CIV ngày 07/5/2013 của Thanh tra Chính phủ)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG TỐ CÁO, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG (Thời kỳ đánh giá tính từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2013)

1. Kết quả khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng

a) Việc đề nghị khen thưởng Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TT

Diễn giải

Huân chương Dũng cảm

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Số người đã được bộ, ngành, địa phương, cơ quan lập hồ sơ đề nghị khen thưởng

 

 

 

Số người đã được khen thưởng

 

 

 

Số người không được chấp thuận khen thưởng (nếu có)

 

 

 

Số tiền thưởng đã trao tặng cho những người được khen thưởng

 

 

- Trường hợp có cá nhân không được chấp thuận khen thưởng đề nghị nêu rõ lý do.

- Trường hợp Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có trao thưởng thêm cho cá nhân ngoài mức thưởng đối với Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì nêu rõ nguồn quỹ đã sử dụng.

b) Kết quả tặng thưởng Bằng khen

- Số người đã được Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tặng Bằng khen;

- Số tiền thưởng đã trao tặng; nguồn quỹ đã sử dụng để trao thưởng;

- Số người được đề nghị nhưng không được chấp thuận khen thưởng (nếu có đề nghị nêu rõ lý do)

c) Kết quả tặng thưởng Giấy khen

- Số người đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tặng giấy khen;

- Số tiền thưởng đã trao tặng, nguồn quỹ thường được sử dụng để trao thưởng;

d) Kết quả khác về biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

2. Nhận xét, đánh giá:

- Sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc chỉ đạo thực hiện việc khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng;

- Mức độ tương xứng của kết quả khen thưởng với thành tích của các cá nhân đã lập trong thực tế;

- Ý nghĩa thực tế, tác động của việc khen thưởng đối với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, công dân trong PCTN (việc khen thưởng có mang tính hình thức hay không ? Có động viên được cá nhân tích cực phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng không ?...);

- Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

II. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện việc khen thưởng, động viên người có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng.

2. Kiến nghị và phân tích về các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP theo các nhóm nội dung sau:

a) Hình thức khen thưởng (bổ sung hoặc giảm bớt hình thức khen thưởng nào?)

b) Tiêu chuẩn khen thưởng (thay đổi hay giữ nguyên tiêu chuẩn hiện hành; làm rõ thêm các tiêu chuẩn nào …?)

c) Thẩm quyền quyết định và trao tặng khen thưởng (quy định thẩm quyền trao tặng bằng khen, giấy khen như hiện nay có quá rộng hay không ? nên chăng chỉ quy định thẩm quyền quyết định và trao tặng Bằng khen, giấy khen thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo ?).

d) Các nội dung khác (Hồ sơ, thủ tục khen thưởng, quỹ khen thưởng, mức thưởng quy định đã phù hợp, rõ ràng, thuận tiện cho việc thực hiện chưa ? cần sửa đổi, bổ sung gì …)

3. Các kiến nghị khác (nếu có)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 984/TTCP-C.IV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu984/TTCP-C.IV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2013
Ngày hiệu lực07/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá thực hiện khen thưởng trong tố cáo tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá thực hiện khen thưởng trong tố cáo tham nhũng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu984/TTCP-C.IV
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Đức Lượng
        Ngày ban hành07/05/2013
        Ngày hiệu lực07/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá thực hiện khen thưởng trong tố cáo tham nhũng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 984/TTCP-C.IV đánh giá thực hiện khen thưởng trong tố cáo tham nhũng

             • 07/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực