Công văn 984TCT/TPCCS

Công văn số 984TCT/TPCCS về việc thuế đối với tài sản phúc lợi do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 984TCT/TPCCS thuế tài sản phúc lợi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 984TCT/TPCCS
V/v: thuế đ/v tài sản phúc lợi

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 356 CT/TT&HT ngày 10/3/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về thuế đối với tài sản phúc lợi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Tại Điều 9 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao. Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định phục vụ hoạt động phúc lợi từ nguồn vốn đầu tư thì tài sản cố định đó không phải trích khấu hao và không được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp; Doanh nghiệp cũng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 984TCT/TPCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu984TCT/TPCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2005
Ngày hiệu lực04/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 984TCT/TPCCS thuế tài sản phúc lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 984TCT/TPCCS thuế tài sản phúc lợi
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu984TCT/TPCCS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành04/04/2005
     Ngày hiệu lực04/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công văn 984TCT/TPCCS thuế tài sản phúc lợi

       Lịch sử hiệu lực Công văn 984TCT/TPCCS thuế tài sản phúc lợi

       • 04/04/2005

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 04/04/2005

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực