Quyết định 143/QĐ-BCĐGTVT

Quyết định 143/QĐ-BCĐGTVT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình đã được thay thế bởi Quyết định 76/QĐ-BCĐGTVT 2014 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình dự án trọng điểm Giao thông vận tải và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình


BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-BCĐGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải như sau:

1. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Phó Trưởng ban: Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, BCĐGTVT (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/QĐ-BCĐGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu143/QĐ-BCĐGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực14/11/2012
Ngày công báo27/11/2012
Số công báoTừ số 667 đến số 668
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/QĐ-BCĐGTVT

Lược đồ Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu143/QĐ-BCĐGTVT
        Cơ quan ban hànhdự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình
        Người ký***, Hoàng Trung Hải
        Ngày ban hành14/11/2012
        Ngày hiệu lực14/11/2012
        Ngày công báo27/11/2012
        Số công báoTừ số 667 đến số 668
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 985/CV-UBDT năm 2012 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình