Công văn 985/TTg-ĐP

Công văn số 985/TTg-ĐP về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 985/TTg-ĐP tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 985/TTg-ĐP
V/v tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4940/BKH-CLPT ngày 12 tháng 7 năm 2007 về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng: Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng bằng sông Hồng;

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan căn cứ kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với từng vùng để làm căn cứ xây dựng Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai thực hiện việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 6 vùng và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2020;

Trong các kế hoạch hàng năm, 5 năm cần thể hiện những nội dung đã được xác định tại Nghị quyết của Bộ Chính trị đối với mỗi vùng cụ thể.

3. Định kỳ, 6 tháng và hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; đề xuất, kiến nghị những nội dung Chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch hàng năm, 5 năm cần sửa đổi, bổ sung cần thiết và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, ĐP(5), CQC. 170

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 985/TTg-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu985/TTg-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 985/TTg-ĐP

Lược đồ Công văn 985/TTg-ĐP tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 985/TTg-ĐP tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu985/TTg-ĐP
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành23/07/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 985/TTg-ĐP tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 985/TTg-ĐP tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

              • 23/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực