Công văn 985/TTg-PL

Công văn 985/TTg-PL năm 2016 về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 985/TTg-PL
V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để khẩn trương chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông qua một kỳ họp.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Rà soát, đánh giá các quy định, chính sách hiện hành, báo cáo Chính phủ để kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị quyết hoặc quyết định các vấn đề cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh;

- Rà soát, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các luật có quy định về đầu tư, kinh doanh, các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 thuộc lĩnh vực quản , có kiến nghị cụ thể;

Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, b sung các Luật về đầu tư, kinh doanh, thực hiện liên tục việc lấy ý kiến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án luật, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 20 tháng 6 năm 2016 để Bộ Tư pháp hoàn tất báo cáo thẩm định dự án luật này trước ngày 24 tháng 6 năm 2016; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật này, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật này trước khi trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016;

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, khẩn trương tập hợp, phản ánh đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thi hành các Luật về đầu tư, kinh doanh, kiến nghị hoàn thiện Luật này.

5. Trong quá trình xây dựng dự án luật, Văn phòng Chính phủ chủ trì, t chức làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan liên quan, thống nhất phương án giải quyết các vấn đề phức tạp, có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thành lập T công tác gồm đại diện các Bộ, cơ quan liên quan làm đầu mối thường trực theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự án Luật này, vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường Vụ Quốc hội;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- T Công tác thi hành LDN và LĐT (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, Tng Thư ký HĐQG v PTBV và Nâng cao NLCT, các Vụ, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 985/TTg-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu985/TTg-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu985/TTg-PL
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016

           • 09/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực