Công văn 985/TXNK-CST

Công văn 985/TXNK-CST năm 2016 về hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/TXNK-CST
V/v nguyên phụ liệu tiêu hủy.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1027/HQHCM-TXNK ngày 27/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy của Công ty TNHH PouHung Việt Nam, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan tiêu hủy phế phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn tại điểm 31 Bảng tổng hợp ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 8 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để xử lý thuế theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

Tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Trường hợp của Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tạm nhập để sửa chữa tái chế đối với sản phẩm thuộc các tờ khai SXXK do bị lỗi, nhưng hàng bị lỗi nhiều không thể sửa chữa được, Công ty đề nghị được tiêu hủy thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên, việc xử lý thuế thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS - Liên (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 985/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu985/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu985/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 985/TXNK-CST hoàn thuế nguyên phụ liệu tiêu hủy 2016

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực