Công văn 9854/VPCP-KSTT

Công văn 9854/VPCP-KSTT năm 2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9854/VPCP-KSTT
V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020, Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, kiểm th việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên môi trường thử nghiệm (UAT). Để triển khai trên môi trường chính thức, đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan quan tâm thực hiện một số công việc như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng thực hiện:

a) Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với dịch vụ Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

- Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

- Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

b) Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

- Phương thức kết nối, tích hợp:

+ Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

+ Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

- Về thời gian thực hiện:

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội (Sở Xây dựng và các Quận), Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 10 tháng 12 năm 2020.

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố còn lại (bao gồm cả các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước 31 tháng 12 năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hỗ trợ các địa phương trong quá trình kết nối, tích hợp; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của hệ thống để việc triển khai cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tập đoàn VNPT;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT
(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9854/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9854/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2020
Ngày hiệu lực25/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9854/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/11/2020
        Ngày hiệu lực25/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

           • 25/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực